Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZONEK

Aktualność danych:

TRZONEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (216 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 337 osób, z czego:

165

kobiet

172

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2801. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2769. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZONEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie110 mężczyzn, 106 kobiet

  • mazowieckie19 mężczyzn, 22 kobiety

  • podlaskie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: