Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZONIEC

Aktualność danych:

TRZONIEC – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 59 osób, z czego:

32

kobiety

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZONIEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).