Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZOSEK

Aktualność danych:

TRZOSEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 363 osoby, z czego:

180

kobiet

183

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2758. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZOSEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie40 mężczyzn, 34 kobiety

  • lubuskie29 mężczyzn, 27 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie38 mężczyzn, 29 kobiet

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie40 mężczyzn, 45 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: