Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZOSOWSKA

Aktualność danych:

TRZOSOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (14 osób), pomorskim (14 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

45

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZOSOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZOSOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • mazowieckie14 kobiet

  • pomorskie14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).