Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZOSOWSKI

Aktualność danych:

TRZOSOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

55

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRZOSOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZOSOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • mazowieckie21 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).