Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZPIT

Aktualność danych:

TRZPIT – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

31

kobiet

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZPIT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 14 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).