Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZUSKAWSKA

Aktualność danych:

TRZUSKAWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (4 osoby), lubuskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2946. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZUSKAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).