Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZUSKOWSKA

Aktualność danych:

TRZUSKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

159

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZUSKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZUSKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie36 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie26 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie8 kobiet

 • śląskie17 kobiet

 • świętokrzyskie23 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).