Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZYBIŃSKA

Aktualność danych:

TRZYBIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (100 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 214 osób, z czego:

214

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZYBIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2755. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZYBIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie18 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie13 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie8 kobiet

 • wielkopolskie100 kobiet

 • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).