Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZYBULSKA

Aktualność danych:

TRZYBULSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 44 osoby, z czego:

44

kobiety

Męska forma nazwiska to TRZYBULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZYBULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).