Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UŁANOWSKA

Aktualność danych:

UŁANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 197 osób, z czego:

197

kobiet

Męska forma nazwiska to UŁANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2772. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UŁANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie28 kobiet

  • lubelskie40 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie30 kobiet

  • podlaskie5 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie20 kobiet

  • wielkopolskie22 kobiety

  • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).