Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UŁASEWICZ

Aktualność danych:

UŁASEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

77

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UŁASEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie18 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).