Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UŚCIŁOWSKA

Aktualność danych:

UŚCIŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (37 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

kobiet

Męska forma nazwiska to UŚCIŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UŚCIŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie25 kobiet

  • mazowieckie37 kobiet

  • podkarpackie10 kobiet

  • podlaskie19 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie19 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).