Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UŚCIŁOWSKI

Aktualność danych:

UŚCIŁOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UŚCIŁOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2788. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UŚCIŁOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie20 mężczyzn

  • mazowieckie39 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • podlaskie25 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn

  • wielkopolskie22 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).