Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UŚCIMIAK

Aktualność danych:

UŚCIMIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (20 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

22

kobiety

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UŚCIMIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).