Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UŚCIO

Aktualność danych:

UŚCIO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (37 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

52

kobiety

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UŚCIO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubuskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podlaskie14 mężczyzn, 17 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).