Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UŚNIACKA

Aktualność danych:

UŚNIACKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

43

kobiety

Męska forma nazwiska to UŚNIACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UŚNIACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • mazowieckie27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).