Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UŻAROWSKA

Aktualność danych:

UŻAROWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

102

kobiety

Męska forma nazwiska to UŻAROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UŻAROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie26 kobiet

  • pomorskie19 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).