Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UŻYŃSKA

Aktualność danych:

UŻYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

kobiety

Męska forma nazwiska to UŻYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2936. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UŻYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).