Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UBER

Aktualność danych:

UBER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (37 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 84 osoby, z czego:

37

kobiet

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.79.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UBER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie25 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).