Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UBIK

Aktualność danych:

UBIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (237 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 340 osób, z czego:

170

kobiet

170

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2799. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2763. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UBIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie125 mężczyzn, 112 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie26 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).