Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UBOWSKA

Aktualność danych:

UBOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

109

kobiet

Męska forma nazwiska to UBOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UBOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie4 kobiety

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie9 kobiet

 • świętokrzyskie17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).