Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UBOWSKI

Aktualność danych:

UBOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (32 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

116

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UBOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UBOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

 • małopolskie6 mężczyzn

 • mazowieckie4 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • pomorskie32 mężczyzn

 • śląskie12 mężczyzn

 • świętokrzyskie25 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).