Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UBYCH

Aktualność danych:

UBYCH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (171 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 468 osób, z czego:

232

kobiety

236

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2737. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2697. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UBYCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie24 mężczyzn, 24 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie87 mężczyzn, 84 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie22 mężczyzn, 27 kobiet

  • zachodniopomorskie64 mężczyzn, 60 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).