Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UCHAŃSKA

Aktualność danych:

UCHAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 244 osoby, z czego:

244

kobiety

Męska forma nazwiska to UCHAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2725. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UCHAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie29 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie44 kobiety

 • lubuskie14 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie14 kobiet

 • mazowieckie26 kobiet

 • opolskie14 kobiet

 • podkarpackie21 kobiet

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie18 kobiet

 • świętokrzyskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).