Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UCIECHOWSKA

Aktualność danych:

UCIECHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (110 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 207 osób, z czego:

207

kobiet

Męska forma nazwiska to UCIECHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UCIECHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 kobiet

  • kujawsko-pomorskie12 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie11 kobiet

  • świętokrzyskie10 kobiet

  • wielkopolskie110 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).