Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UCIECHOWSKI

Aktualność danych:

UCIECHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (121 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 214 osób, z czego:

214

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UCIECHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2719. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UCIECHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • świętokrzyskie11 mężczyzn

  • wielkopolskie121 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: