Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UDAŁA

Aktualność danych:

UDAŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (57 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 261 osób, z czego:

139

kobiet

122

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2811. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UDAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie26 mężczyzn, 30 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie10 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie16 mężczyzn, 18 kobiet

  • śląskie19 mężczyzn, 22 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie30 mężczyzn, 27 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: