Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UDALSKA

Aktualność danych:

UDALSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

46

kobiet

Męska forma nazwiska to UDALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UDALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie23 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).