Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UDDIN

Aktualność danych:

UDDIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

30

kobiet

155

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2778. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UDDIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).