Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UDYCZ

Aktualność danych:

UDYCZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (86 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 160 osób, z czego:

90

kobiet

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.29.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UDYCZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie36 mężczyzn, 50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).