Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UDZIŃSKA

Aktualność danych:

UDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (36 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

46

kobiet

Męska forma nazwiska to UDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie36 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).