Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UDZIK

Aktualność danych:

UDZIK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (76 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 90 osób, z czego:

48

kobiet

42

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UDZIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie37 mężczyzn, 39 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).