Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UFIR

Aktualność danych:

UFIR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (98 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 187 osób, z czego:

95

kobiet

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2841. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UFIR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie19 mężczyzn, 14 kobiet

  • małopolskie45 mężczyzn, 53 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).