Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UGARENKO

Aktualność danych:

UGARENKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

69

kobiet

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.78.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UGARENKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie11 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).