Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UGLIK

Aktualność danych:

UGLIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

75

kobiet

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2858. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UGLIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubuskie27 mężczyzn, 27 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: