Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UGNIEWSKA

Aktualność danych:

UGNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

77

kobiet

Męska forma nazwiska to UGNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UGNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie41 kobiet

  • podlaskie12 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).