Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UGODZIŃSKA

Aktualność danych:

UGODZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 53 osoby, z czego:

53

kobiety

Męska forma nazwiska to UGODZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UGODZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie43 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).