Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UGORSKA

Aktualność danych:

UGORSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 84 osoby, z czego:

84

kobiety

Męska forma nazwiska to UGORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UGORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie35 kobiet

  • lubuskie5 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie22 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).