Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UHER

Aktualność danych:

UHER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (14 osób), śląskim (14 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

42

kobiety

33

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2900. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UHER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).