Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UHL

Aktualność danych:

UHL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

72

kobiety

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UHL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie15 mężczyzn, 13 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).