Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UHLENBERG

Aktualność danych:

UHLENBERG – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (114 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

84

kobiety

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2861. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UHLENBERG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie58 mężczyzn, 56 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).