Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UHRYN

Aktualność danych:

UHRYN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 360 osób, z czego:

181

kobiet

179

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2788. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2754. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UHRYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 18 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie13 mężczyzn, 14 kobiet

  • pomorskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie29 mężczyzn, 25 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).