Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UJAZDOWSKA

Aktualność danych:

UJAZDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (91 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 300 osób, z czego:

300

kobiet

Męska forma nazwiska to UJAZDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2669. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UJAZDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 kobiet

 • kujawsko-pomorskie36 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie12 kobiet

 • łódzkie11 kobiet

 • mazowieckie91 kobiet

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie28 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie25 kobiet

 • wielkopolskie24 kobiety

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).