Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UJDA

Aktualność danych:

UJDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (120 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 147 osób, z czego:

74

kobiety

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UJDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie60 mężczyzn, 60 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).