Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UJWARY

Aktualność danych:

UJWARY – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (67 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 90 osób, z czego:

36

kobiet

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.67.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UJWARY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • małopolskie44 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).