Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UKALSKA

Aktualność danych:

UKALSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

45

kobiet

Męska forma nazwiska to UKALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UKALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie27 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).