Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UKLEJEWSKA

Aktualność danych:

UKLEJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (21 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 91 osób, z czego:

91

kobiet

Męska forma nazwiska to UKLEJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UKLEJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie21 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • podlaskie15 kobiet

  • pomorskie14 kobiet

  • śląskie13 kobiet

  • świętokrzyskie10 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).