Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UKLEJEWSKI

Aktualność danych:

UKLEJEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 95 osób, z czego:

95

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UKLEJEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2838. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UKLEJEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • podlaskie16 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • świętokrzyskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).