Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UKRAINSKA

Aktualność danych:

UKRAINSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie lubuskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

kobiet

Męska forma nazwiska to UKRAINSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UKRAINSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).